Katalog "Autentyczne i fałszywe znaki pieniężne. Polska"

W katalogu została opisana waluta Polska (PLN). Została zaprezentowana według schematu:


Banknot autentyczny
Opisano zabezpieczenia banknotu autentycznego według logicznego standardu stosowanego przez projektantów i producentów znaków pieniężnych. Każde zabezpieczenie opisano według określonego schematu (umiejscowienie zabezpieczenia, opis zabezpieczenia, metody kontroli). Wprowadzono animacje ruchowe ułatwiające zrozumienie sposobu kontroli oraz zasadę korzystania z urządzeń TOPSCAN MFX opcja II. Katalog posiada połączenie linkowe z multimedialną wersją instrukcji urządzenia TOPSACN MFX opcja II (linki kierunkowe).

Typy falsyfikatów
W tej części prezentowane są typy falsyfikatów. Pod pojęciem typu należy rozumieć falsyfikaty wykonane tą samą techniką druku. Schemat opisu imitacji jest identyczny jak zabezpieczeń banknotu autentycznego (umiejscowienie, opis imitacji, metody kontroli). Falsyfikaty zostały porównane z banknotami autentycznymi. Znajomość aktualnych technik fałszerskich ułatwi podjęcie szybkiej i trafnej decyzji podczas kontroli znaków pieniężnych.

Procedury kontroli
W formie prostych do wykonania czynności podano sposób postępowania obowiązujący podczas przyjęcia, zliczenia i oceny autentyczności znaków pieniężnych. Polecenia poparte są wizualizacją problemu, komentarzem oraz wnioskiem jak należy dalej postępować. Korzystanie z procedur kontroli w codziennej pracy zwiększa bezpieczeństwo obrotu.

Zainstalowana nakładka logiczna "Procedury kontroli autentyczności znaków pieniężnych" ułatwia korzystanie z katalogu w codziennej pracy a szczególnie w sytuacjach problemowych (wątpliwości co do autentyczności znaków pieniężnych).

Poniżej kilka przykładowych zdjęć:Pytania dotyczące katalogów prosimy kierować do naszego Działu Handlowego
telefon: (0-22) 290-52-98
e-mail: dzialhandlowy@toparch.com.pl