Katalog "Dokumenty potwierdzające tożsamość"

W katalogu zostały opisane następujące dokumenty:


Układ katalogu:


W katalogu omówione zostały dokumenty potwierdzające tożsamość wydawane w Polsce.

Opisano zabezpieczenia blankietu oraz zabezpieczenia personalizacji każdego z dokumentów. Każde z zabezpieczeń opisano według określonego schematu (umiejscowienie zabezpieczenia, opis zabezpieczenia, metody kontroli). Animacje ruchowe ułatwiają zrozumienie sposobu kontroli.

Poniżej kilka przykładowych zdjęć:Pytania dotyczące katalogów prosimy kierować do naszego Działu Handlowego
telefon: (0-22) 290-52-98
e-mail: dzialhandlowy@toparch.com.pl