Informacje o katalogach

Katalogi multimedialne to redagowane i wydawane przez nas publikacje poświęcone polskim znakom pieniężnym, walutom obcym, dokumentom potwierdzającym tożsamość i dokumentom administracyjnym.

Publikacje te zawierają opisy autentycznych dokumentów publicznych i ich falsyfikatów ujawnionych na naszym rynku. Zawierają również procedury ich kontroli wraz z bogatym materiałem zdjęciowym.

Stanowią doskonały materiał dydaktyczny do poszerzania wiedzy o bezpieczeństwie obrotu dokumentami publicznymi.

Na nasza ofertę składają się publikacje:Pytania dotyczące katalogów prosimy kierować do naszego Działu Handlowego
telefon: (0-22) 290-52-98
e-mail: dzialhandlowy@toparch.com.pl