Informacje o firmie

Problematyką fałszerstw zajmujemy się od 1991 roku. Na bieżąco badamy i analizujemy działania fałszerzy w dziedzinie przestępstw przeciwko dokumentom. Współpracujemy m.in. z Komendą Główną Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Mennicą Polską S.A., Strażą Graniczną, Bankami. Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Czynnie bierzemy udział w konferencjach naukowych i handlowych z dziedziny kryminalistyki. Jako konsultanci uczestniczymy w projektowaniu i wdrażaniu najnowszej generacji zabezpieczeń (PWPW). Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom publicznym:


TOP ARCH Techniczno-Kryminalistyczne Badania Dokumentów Publicznych Sp. z o.o. Sp. k. wspiera w działaniach statutowych Fundację "Ubi societas, ibi ius" i Biuro Ekspertyz Sądowych Fundacji pod honorowym patronatem Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta.