Szkolenia tradycyjne

Prowadzone są w następującym zakresie:

  1. Kurs kasjera złotowego
  2. Kurs kasjera złotowo-walutowego
  3. Przeciwdziałanie wyłudzeniom z wykorzystaniem dokumentów publicznych
  4. Nowoczesne metody rozpoznawania autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów administracyjnych oraz podstawy grafologii
  5. Analiza pisma ręcznego i podpisów jako narzędzie w weryfikacji autentyczności dokumentów
  6. Profilowanie osoby (ocena tożsamości na podstawie zachowania, cech antropologicznych, itp.)

Proponowana przez nas metoda szkolenia uwzględnia rzeczywiste sytuacje występujące w zetknięciu ze znakami pieniężnymi czy też dokumentami potwierdzającymi tożsamość. W czasie zajęć słuchacze uczą się:


Pierwszy etap szkolenia to odpowiedź na pytanie czy istnieje wątpliwość co do autentyczności danego dokumentu, drugi etap to ocena autentyczności wątpliwych dokumentów publicznych. W obu przypadkach podajemy te cechy, które pozwolą na prawidłową ocenę.

Aby szkolenia spełniły swoje zadanie powinny być prowadzone w cyklach - zarówno od podstaw dla nowych pracowników, jak i w celu dokształcenia pracowników już przeszkolonych. Taka taktyka zapewnia przyswojenie aktualnych wiadomości na temat najnowszych technik fałszerskich.

Organizacja szkolenia:


Materiały dydaktyczne wykorzystywane na szkoleniu:Pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować do naszego Działu Handlowego
telefon: (0-22) 290-52-98
e-mail: dzialhandlowy@toparch.com.pl