TOPSCAN MFX PC

Seria urządzeń TOPSCAN MFX PC przeznaczona jest do fotografowania dokumentów w światłach specjalnych w procesie zautomatyzowanym. Oparta jest na bazie kamery internetowej firmy Logitech o definiowanej rozdzielczości przetwornika 2 Mpx.

Bezpośrednia obserwacja i łatwe fotografowanie w świetle białym, ultrafiolecie, podczerwieni i luminescencji środków kryjących.

TOPSCAN MFX PC wraz z programem specjalnym SIMD

Informacje podstawowe

System Identyfikacji i Monitorowania Dokumentów firmy TOP ARH Techniczno-Kryminalistyczne Badanie Dokumentów Publicznych Spółka Jawna jest nowoczesnym produktem z grupy systemów przeznaczonych do wspomagania różnych instytucji w zakresie prewencji i ochrony przed nadużyciami, realizowanymi w oparciu o nieautentyczne dokumenty potwierdzające tożsamość, przedstawiane przez nieuczciwych klientów, interesantów lub współpracowników.
Podstawowym celem systemu jest rejestracja faktu wykonania przez pracownika obowiązującej procedury kontroli okazywanych dokumentów i prawidłowości tej kontroli, jak również gromadzenie danych o dokumentach tożsamości, biorących udział we wskazanych procesach biznesowych użytkownika. System zapewnia możliwość wizualnej weryfikacji dokumentów, poprzez ich porównanie z wzorcami państwowymi oraz z dokumentami danej osoby zarejestrowanymi wcześniej. Takie działanie zmniejsza ryzyko ponoszone przez użytkownika w trakcie realizacji procesu biznesowego oraz umożliwia stworzenie dokumentacji mogącej posłużyć do dalszej obsługi (w tym także na drodze prawnej) wybranych przypadków.

System Identyfikacji i Monitorowania Dokumentów w podstawowej wersji posiada jednorodną budowę pozwalająca na zminimalizowanie zakresu wdrożenia w modelu rozproszonym i dostosowanie go do aktualnej ilości stanowisk wymaganych przez użytkownika.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii system może zostać rozbudowany w przyszłości do wariantów obejmujących wersje zcentralizowaną wraz z pakietem usług wsparcia ze strony dostawcy, obejmujących ekspercką analizę dokumentów.

Korzyści z wdrożenia:


Funkcjonalność systemu

System Identyfikacji i Monitorowania Dokumentów obejmuje w wersji podstawowej, będącej przedmiotem niniejszej oferty szereg funkcji związanych z dokumentami tożsamości takich jak:

Rejestracja zdjęć dokumentów
Rejestracja zdjęć dokumentów jest realizowana przy pomocy specjalizowanego urządzenia (TOPSCAN MFX PC) działającego w trybie półautomatycznym. Urządzenie realizuje procedurę wykonania zestawu zdjęć specjalnych w świetle białym, ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR), inicjowaną przez użytkownika. Zdjęcia są następnie zapisywanie w repozytorium systemu i dostępne dla użytkownika podczas wykorzystania pozostałych funkcji SIMD.

Rejestracja danych osobowych posiadacza dokumentu
Funkcjonalność ta umożliwia w wersji podstawowej rejestrację w trybie ręcznym przy pomocy formularzy danych znajdujących się na rejestrowanych dokumentach. Dane te są następnie przechowywane w repozytorium systemu z zachowaniem wymaganych przez użytkownika procedur bezpieczeństwa.

Weryfikacja obrazów dokumentów
Proces weryfikacji zarejestrowanych obrazów dokumentów tożsamości obejmuje porównanie wykonanych zdjęć specjalnych (światło białe, UV, IR) okazanego dokumentu klienta z wzorcem państwowym lub z wcześniej zarejestrowanym dokumentem klienta. Dodatkowo SIMD umożliwia wizualną kontrolę wybranych predefiniowanych fragmentów dokumentu, pozwala na kontrolę dowolnych elementów dokumentu przy pomocy operacji m.in. powiększania obrazu. Rolę dokumentu wzorcowego może spełniać predefiniowany wzorzec państwowy lub dokument zarejestrowany dla danego klienta wcześniej.

Operacje administracyjne
System pozwala także w wersji podstawowej na realizację funkcji kontroli dostępu zrealizowanych za pomocą systemu kont i ról aplikacyjnych z silną ochroną hasła. System daje możliwość przypisania ról typu użytkownik lub administrator, udostępniając ograniczony lub pełny zestaw funkcji. W zakresie uprawnień administracyjnych leży także edycja zawartości repozytorium systemu. Jedną z opcji administracyjnych wpływających na bezpieczeństwo kontroli dokumentów potwierdzających tożsamość jest możliwość zdalnego wyeksportowania wykonanych zdjęć specjalnych dla danego klienta. Ta funkcja pozwala na przesłanie fotografii specjalnych do Biura Ekspertyz celem wydania opinii o kontrolowanym dokumencie przez specjalistę do spaw badania autentyczności dokumentów.

Podsumowanie

TOPSCAN PC wraz z programem SIMD stwarza idealne warunki dla intensywnej kontroli dokumentów. Prostota działania systemu oraz niezwykłe łatwa interpretacja wyników powoduje, że kontrolowany może być każdy dokument i to w sposób właściwy. Cyfrowy zapis wyników kontroli eliminuje jej uznaniowość. W każdej chwili instancje kontrolujące przebieg procesu sprawdzania jakości badania dokumentów przez pracowników mogą "sięgnąć" do cyfrowego zapisu dokumentu. Obraz dokumentu zapisanego w trzech światłach specjalnych pod względem poprawności oceny autentyczności jest równoważny z kontrolą oryginału. Cyfrowa archiwizacja zdjęć specjalnych (zapisanie każdej kontroli dokumentu wymaganej przez procedury) pozwala na szybki przesył cyfrowych informacji o stwierdzonych przestępstwach.


Pytania dotyczące urządzeń prosimy kierować do naszego Działu Handlowego
telefon: (0-22) 290-52-98
e-mail: dzialhandlowy@toparch.com.pl